Centre of Excellence              

              recognised and supported        

             by European Comission  

                                                 

 
 University of Žilina, Žilina, Slovakia
CETRA - Centre for Transportation Research
   
Žilinská univerzita v Žiline
CETRA -  Ústav dopravy 

Organisation of NCP Transport 

 Národné kontaktné miesto pre tematickú oblasť doprava  

WWW pages in English 
WWW stránky v slovenčine
Kontakt e-mail Adresa  Telefón
cetra@utc.sk Univerzitná 1, SK-010 26  Zilina, Slovakia (+421) - 41 - 513 5010,11,12
  Last update: 1.03.2007