index »
PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA (LLP)

Program celoživotného vzdelávania
Národná kancelária LLP
ERASMUS Vysokoškolské vzdelávanie
Administratívna a finančná príručka pre vysoké školy 2012
ISCD a ERASMUS kódy štúdijných odborov

Správy za študentské mobility

ERASMUS ŠTÚDIUM

Pravidlá mobility študenta
ERASMUS dokumenty - štúdium
Postup vybavovania študentských mobilít – štúdium
Dôležité termíny
Dôležité adresy a kontakty
Zoznam univerzít 2013/2014
ERASMUS charta študenta
Realizované študentské mobility - štúdium
Schválené ERASMUS pobyty študentov Žilinskej univerzity v akademickom roku 2013/2014

Formuláre ERASMUS dokumentov - štúdium

Dohoda o štúdiu (Learning agreement) 
Žiadosť študenta (Application form) 
Prepis známok predchádzajúceho štúdia (Transcript of Records)

Študentské ERASMUS stránky

www.esn.sk

Ponuky štipendií

ERASMUS MUNDUS štipendiá

Návrhy a pripomienky k tejto stránke: Lenka Kuzmova


« index
top