index »
PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA (LLP)

Program celoživotného vzdelávania
Národná kancelária LLP
ERASMUS Vysokoškolské vzdelávanie
Administratívna a finančná príručka pre vysoké školy 2012

Leonardo - mobilitné projekty na Žilinskej univerzite

ERASMUS PRAKTICKÉ STÁŽE

Pravidlá mobility študenta
ERASMUS dokumenty - stáž
Dôležité termíny
Postup vybavovania študentských mobilít - stáž
Dôležité adresy a kontakty
ERASMUS charta študenta
Schválené ERASMUS pobyty študentov Žilinskej univerzity v akademickom roku 2013/2014Formuláre a vzory ERASMUS dokumentov predkladné študentom, ktorý žiada o grant na ERASMUS stáž

Vzor akceptačného listu
Training agreement a Quality commitment
Vzor programu stáže

Návrhy a pripomienky k tejto stránke: Lenka Kuzmova

 


« index
top