index »
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Adresa: Žilinská Univerzita 
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovensko
Tel.: 00421/41/513 51 31
Rektorát:

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
tel.: 041/513 51 30
fax: 041/513 50 56
e-mail:
jozef.ristvej@uniza.sk

Ing. Jarmila Červená, vedúca oddelenia
tel: 041/513 51 31
e-mail: cervena@uniza.sk
Mgr. Lenka Kuzmová, administrátor programu LLP ERASMUS štúdium
tel: 041/513 51 33
e-mail: kuzmova@uniza.sk
Anna Súkeníková, vyslania na ZPC
tel: 041/513 51 32
e-mail: sukenikova@uniza.sk


Navigácia:

mapka Žiliny
mapka Žiliny
mapka 2


« index