index »
Členstvo ŽU v medzinárodných organizáciách

Organizácia Členstvo od roku
AUDEM Alliance of Universities for Democracy
Aliancia univerzít za demokraciu
1993
SEFI European Society for Engineering Education
Európska asociácia pre inžinierske vzdelávanie
1994
EAIE European Association for International Education
Európska asociácia pre medzinárodné vzdelávanie
1996
EIPOS Europäisches Institut für Postgraduale Bildung an der TU Dresden
Európsky inštitút pre postgraduálne vzdelávanie na TU Dresden
1994
IGIP Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik
Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku
1997
FSOK Chambre de Commerce Franco-Slovak
Francúzsko-slovenská obchodná komora
1999
EUA (CRE) Association of European Universities
European University Association
Asociácia európskych univerzít
2000


Katedra Organizácia
Strojnícka fakulta International Biographical Centre Advisory Council in Cambridge – ENGLAND
Institute of Industrial Engineers in Atlanta - U.S.A.
ASIM - Arbeitsgemeinschaft der Simulation -SRN
Society for Computer Simulation - San Diego, California, USA
Európska spoločnosť priemyslových inžinierov
Elektrotechnická fakulta IEC/TC9 -technická komisia č.9: Electric Railways equipment --CENELEC/TC9, komisia Electric and Electronic Applications for Railways
Stavebná fakulta Európske združenie stavebných fakúlt EUCEET
ITA – International Tunneling Association
FIB – Fédération Internationale du Beton
Ústav súdneho inžinierstva EVU - Europäischer Verein für Unfallforschung und Unfallanalyse e. V.
FGV-Forschungsgesellschaft für Verkehrsunfälle.


« index