index »
Organizácie a programy ponúkajúce štipendiá

Mummert štipendia
SAAIC
Agentúra SAIA:
 • Akcia Rakúsko-Slovensko
 • CEEPUS
 • Národný štipendijný program
 • EURAXESS - Mobilita výskumných pracovníkov
 • Sciex.ch
 • Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF
  Britská rada
  Fulbrightova komisia
  Višegrádsky fond
  Informačný systém ORBIS


  « index