index »
Zahraničné pracovné cesty

Stravné pri zahraničných pracovných cestách v roku 2011

  1. Poskytovanie náhrad pri zahraničných pracovných cestách upravuje zákon číslo 283/2002 Z.z. zo dňa 16. mája 2002 o cestovných náhradách, v znení zákona č. 530/2004 Z.z., zákona č. 81/2005 Z.z., zákona č. 312/2005 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z. a zákona č. 475/2008 Z.z.
  2. Základné sadzby stravného pri pracovných cestách sú určené Opatrením Ministerstva financií SR.
  3. Zahraničné pracovné cesty na Žilinskej univerzite sú organizované podľa internej smernice č. 84 „Obeh účtovných dokladov“